Education

Welkom Volkskool

Visie

Welkom Volkskool is ‘n Afrikaansmediumskool wat by uitnemendheid daarna streef om aan die Primêre vlak onderwysbehoeftes van die gemeenskap te voldoen. Met inagneming van die diversiteit van ons samestelling word doelwitte te Welkom Volkskool vanuit ‘n Christelike perspektief nagestreef, wat die volgende waardes onderskryf: Regverdigheid;  Omgee;  Betroubaarheid;  Verantwoordelikheid;  Respek en Eerlikheid.

Missie

Die Visie sal realiser deur:

  • Die akademiese prestasie deur middel van doeltreffende onderrig tot die hoogs moontlike individuele peil te ontwikkel.
  • Die bevordering van liefde en vir en lojaliteit teenoor ons land.
  • Die behoeftes, taal, kultuur en regte van elke groep te eerbiedig.
  • Goeie menseverhoudings en kommunikasie aan te moedig.
  • Ingebore talente van sy leerders te ontdek en maksimaal te ontwikkel.
  •  Deelname aan Buitemuurse- en Kultuuraktiwiteite aan te moedig.
  •  Sport aan te moedig en te ontwikkel.
  • ‘n Aangename, ontspanne werksatmosfeer vir leerders en opvoeders aan te moedig.
  • Bates en Bestuur tot maksimum te benut en tot voordeel van die skool aan te wend.
  •  Om daarna te strewe dat elke leerder as ‘n gebalanseerde individu, sy/haar potensiaal sal ontwikkel en verwesenlik.

Slagspreuk

Groei met vertroue die toekoms in!!!

Contact Details:

Tel: 057 352 5996

Email: volkskool@mweb.co.za

About the author

Avatar

Matjhabeng Publicity